Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :21391
  Tổng số xếp giá :120720
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :176

Tài liệu mới
  1. Da thịt trong cuộc chơi : Những bất đối xứng ẩn trong cuộc sống hàng ngày / Nassim Nicholas Taleb ; Lê Vũ Kỳ Nam (dịch)
  2. 17 tố chất thiết yếu của team player / John C. Maxwell ; Nguyễn Tư Duy Khiêm (dịch)
  3. Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bố nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Đinh Thị Lam
  4. Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo = Art and the creative consciousness / Graham Collier; Trịnh Lữ (dịch)
  5. Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ = Critical thinking / Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác](266)
  2. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý(114)
  3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối không chuyên, ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh(100)
  4. Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học (trình độ cao đẳng và đại học sư phạm) / Hoàng Long(66)
  5. Tiếng việt : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm / Lê A(65)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 11/2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Kho:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện