Dữ liệu biên mục

Lê, Trần Bình
        Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam / Lê Trần Bình. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2008. - 318tr. : Minh họa, bìa cứng ; 21cm.        (Bộ sách Chuyên khảo ứng dụng và phát triển công nghệ cao)

        Thư mục : tr. 313-319

        Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về phát triển cây trông chuyển gen. Đối tượng và phương pháp tạo cây trồng chuyển gen. Phân lập gen. Quy trình chuyển gen vào cây bông vải, cây hoa cúc, cây đu đủ. Tạo cây hông chuyển gen kháng sâu. Đánh giá an toàn sinh học cây chuyển gen. Hỏi đáp về cây trồng và thực phẩm chuyển gen

        
1. Trồng trọt -- Chuyển gen.2. Gen -- Nghiên cứu.3. Chuyển gen cây trồng -- Việt Nam.
I. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Số định danh : 631.5 L250

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Lưu hành 1     Sơ đồ
DH: DH20002389-91
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập