Dữ liệu biên mục

Arai, Kiwa
        Sổ tay từ vựng tiếng Anh từ lúc thức giấc đến khi đi ngủ : English vocab from morning to night / Kiwa Arai, Katsuhiko Muto; Nguyễn Thành Yến (dịch). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt, 2018. - 247tr. : tranh vẽ ; 19cm. + 1CD.
        Tóm tắt: Cung cấp từ vựng và các câu tiếng Anh thường dùng trong cuộc sống hàng ngày theo chủ đề như: Về buổi sáng, trên đường đi làm, đi học, tại văn phòng hay trường học..

        ISBN
        
1. Tiếng Anh -- Từ vựng -- Sổ tay.
I. Muto, Katsuhiko. II. Nguyễn, Thành Yến dịch.

Số định danh : 428.2 A109

Dữ liệu xếp giá   
DHTDM: Lưu hành 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
DH: DH19000254-8
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn